Geen producten gevonden...

Retourneren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Als u binnen deze termijn gebruik heeft gemaakt van de door ons geleverde dienst, dient u het door u gebruikte deel te vergoeden.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om gebruik te maken van onze retourservice. Binnen uiterlijk 14 dagen na starten van het retourproces dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Retour aanvraag indienen

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25,00 zullen bedragen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan Personal Car Care Products
Mahlerstraat 3
3816 LW Amersfoort

info@personalcarcare.nl

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

 

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

- Naam/Namen consument(en)

 

 

- Adres consument(en)

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken. Manage cookies